Děkuji, že jste navštívili mé stránky.

Nelze zkráceně shrnout, co má práce obnáší, takže se o to nebudu ani pokoušet. :)


V oblasti financí se pohybuji více než 10 let, a ačkoliv pro mě hlavně z počátku byl svět finančního poradenství strastí a panovala k němu z mé strany díky několika jedincům značná nelibost, časem, když jsem celé problematice podrobněji porozuměl a začal se práci věnovat podrobněji s mým nejlepším kamarádem, se pro mě z této práce stala nejen záliba, ale svým způsobem i poslání. Poslání předávat své zkušenosti a vědomosti dále svým klientům i konkurenci, společně porozumět jak ekonomickým principům naší krásné země, tak i trhům za hranicemi a jejich vlivu na naše životy, ale především si život zase o něco více zjednodušit a soustředit se na ty důležité věci.

Spolupracuji se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je registrována jako PA, IZ, SZ. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty