Děkuji, že jste navštívili mé stránky.

Nelze zkráceně shrnout, co má práce obnáší, takže se o to nebudu ani pokoušet. :)

Na počátku byl klient.. Při nabývání zkušeností s telefonickým oslovováním zákazníků a s D2D prodejem zboží a služeb jednoho z největších českých telekomunikačních operátorů jsem se ptal všech kolem sebe, jaký je vůbec přínos takové práce, když ani já ani nikdo z tehdejších kolegů nevěřil službám a servisu operátora, kterého jsme zastupovali. Odpověď byla jednoznačná - "jde přece o peníze". Mně šlo ovšem o víc, za což jsem sklízel hlavně posměch, nedůvěru a problémy v osobním životě. Dalo by se říct, že jsem dal "hlavu na špalek". Vzhledem k tomuto i ke svému ekonomickému vzdělání jsem se proto začal věnovat spíše faktické stránce prodeje a pravidelně si prohluboval a stále prohlubuji vzdělání v oblasti finančních produktů a fungování finančního systému, a to především na vlastní kůži, tzv. skin in the game. Za více než 10 let ve finanční branži jsem si vybudoval obrovské množství kontaktů a svým přístupem získal s velkou pokorou a vděčností důvěru mnoha svých dlouholetých klientů. Své služby tak už nenabízím pouze široké veřejnosti, ale zastupuji především klienty se specifickými požadavky. Nabízím odbornost, zájem, flexibilitu a především osobní zastoupení a řádný servis přesně tak, jak bych si to já jako klient přál.

10. rokem spolupracuji se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je registrována jako PA, IZ, SZ. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty